27 czerwca 2016 r. w Ciechanowie odbył się V Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. W Zjeździe uczestniczyło 81 delegatów. Bezpośrednio przed rozpoczęciem Zjazdu, kilkuosobowa delegacja ludowców z pocztem sztandarowym złożyła kwiaty przed pomnikiem Wincentego Witosa.

Sam Zjazd rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania Roty. Wszystkich delegatów i przybyłych gości powitał Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Ciechanowie, Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski.

Minutą ciszy uczczono pamięć naszych zmarłych kolegów, którzy odeszli w ciągu ostatnich czterech lat (ostatnio pożegnaliśmy Kolegę Stanisława Wieteskę, wójta Gminy Opinogóra).

Obradom przewodniczył Kolega Janusz Czaplicki. Sprawozdanie z czteroletniej działalności Zarządu Powiatowego PSL w Ciechanowie złożył Kolega Prezes Sławomir Morawski zaś sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Kolega Mieczysław Leszczyński.

Ustępujące władze Zarządu Powiatowego PSL i Powiatowej Komisji Rewizyjnej otrzymały absolutorium jednogłośnie.
W trakcie dyskusji Marszałek Adam Struzik - Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL na Mazowszu przybliżył problemy samorządu województwa i zreferował przebieg kampanii sprawozdawczo - wyborczej w Polskim Stronnictwie Ludowym na Mazowszu. Odniósł się do sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju. Podkreślił rolę samorządów i trudności z jakimi muszą się zmierzyć w obliczu realizacji zamierzeń ekipy rządzącej.

Kolega Aleksander Sopliński, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL mówił o bieżących problemach w służbie zdrowia. Przedstawił mechanizm działania w Ministerstwie Zdrowia, omówił też problem zadłużenia polskich szpitali na przykładzie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

W wyborach na Prezesa udział wzięło zgodnie ze statutem dwóch kandydatów: Sławomir Morawski i Stanisław Jędrzejewski. Prezesem na nową kadencję został ponownie wybrany Kolega Sławomir Morawski, który został również delegatem na XII Kongres PSL.

Ponadto Zjazd wybrał 31 osobowy Zarząd Powiatowy, 5-cio osobową Powiatową Komisję Rewizyjną i 10 Delegatów na Zjazd Wojewódzki PSL. Przyjęto również program działania PSL w powiecie ciechanowskim na lata 2016 - 2019. Odśpiewaniem Roty i odprowadzeniem sztandaru zakończono obrady.administrator serwisu

stat4u