Podział administracyjny Mazowsza to jeden z gorących tematów ostatnich miesięcy.
W dniu 22 kwietnia debata w Ciechanowie rozpoczęła cykl spotkań na terenie całego województwa.

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zgromadzili się naukowcy i eksperci, przedstawiciele władz i wielu instytucji samorządu terytorialnego oraz mieszkańcy subregionu ciechanowskiego. Konferencja zorganizowana została przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z udziałem marszałka Adama Struzika oraz prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego.

Marszałek Adam Struzik w swoich wypowiedziach podkreślał, że należy odróżnić podział administracyjny Mazowsza od statystycznego podziału na dwie jednostki NUTS-2 dla potrzeb pozyskiwania środków unijnych.

? To jak próba zasypania rzeki tylko po to, aby przedostać się na drugi brzeg. Podział administracyjny Mazowsza nie ma żadnej racjonalnej przewagi nad podziałem statystycznym. Pociąga natomiast za sobą szereg negatywnych skutków. Nie może być, bowiem mowy o zrównoważonym rozwoju, gdy chce się utworzyć bardzo bogate województwo stołeczne i drugie województwo wokół stolicy, które pozbawione byłoby dochodów. Wmawianie ludziom, że od tego przybędzie pieniędzy to populizm. Administracyjny podział to generowanie nowych kosztów, a przede wszystkim problemów rozwojowych ? uważa marszałek Adam Struzik.

Prawne uwarunkowania zmian w podziale województwa w swojej prezentacji przedstawił prof. Dr hab. Hubert Izdebski natomiast dr Julita Łukomska omówiła potencjalne konsekwencje wydzielenia regionu stołecznego. Prof. dr hab. Krzysztof Opolski wyraził swoją ocenę o propozycji podziału województw na podstawie projekcji sytuacji ekonomicznej wydzielonych województw. ?Warszawa i Mazowsze - spójne czy podzielone? pod takim hasłem mówiła dr Katarzyna Jędruszczak z Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego w Warszawie.

Głos w tej sprawie zabrał również prezydent miasta Krzysztof Kosiński oraz uczestnicy spotkania m.in. Dariusz Więcławski, Aleksander Sopliński dla których został zarezerwowany czas w trakcie debaty.administrator serwisu

stat4u