II konkurs wiedzy Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, ekologia i przedsiębiorczość. 15 listopada br. w hali sportowej w Glinojecku odbył się II konkurs wiedzy poświęcony Wspólnej Polityce Rolnej UE, ekologii i przedsiębiorczości. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku. Wśród partnerów i sponsorów zaangażowanych w realizację tegoż wydarzenia znaleźli się również członkowie koła PSL Glinojeck, którzy ufundowali jedną z nagród rzeczowych.

Konkurs odbył się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Starosty Powiatu Ciechanowskiego oraz Posła do Parlamentu Europejskiego – Kol. Jarosława Kalinowskiego.

Wśród uczestników imprezy byli, m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Kol. Waldemar Godlewski, Zastępca Burmistrza Przemysław Iwański, W-ce Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Ciechanowie, Kol. Elżbieta Szymanik, Sekretarz ZP PSL w Ciechanowie, Kol. Regina Grabowska, Skarbnik ZP PSL w Ciechanowie, Kol. Jakub Gwoździk, Członek Prezydium ZP w Ciechanowie i Prezes Zarządu Gminnego PSL w Glinojecku, Kol. Łukasz Kapczyński, Prezes Zarządu Gminnego w Sońsku i radny powiatu ciechanowskiego, Kol. Józef Kaliński, Wiceprezes Zarządu FML w Ciechanowie – Radosław Jerzy Betliński, przewodniczący rady Izby Rolniczej powiatu ciechanowskiego oraz radny miejski w Glinojecku, Grzegorz Sikorski, asystent Posła do PE Jarosława Kalinowskiego, Kol. Adam Jóźwik, przedstawiciele Pfeifer & Langen Glinojek S.A. oraz wielu pracowników instytucji i organizacji, które przyczyniły się do powodzenia zorganizowanego przedsięwzięcia.

Patronat medialny nad konkursem objęło Katolickie Radio Ciechanów, które kilka tygodni wcześniej podczas audycji zachęcało do udziału uczniów z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodę główną stanowił wyjazd do Brukseli ufundowany przez Posła do PE Jarosława Kalinowskiego.

Imprezę prowadzili dyrektor M-GOK w Glinojecku Wojciech Bruździński i jego inicjatorka Małgorzata Iwańska. Podczas spotkania głos zabrali, m. in. Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck Kol. Waldemar Godlewski, reprezentujący Posła do PE – Jarosława Kalinowskiego Józef Kaliński oraz Kol. Elżbieta Szymanik. Zabierający głos goście jednomyślnie gratulowali pomysłu zorganizowania konkursu jak i jego profesjonalnej organizacji.


Akcentowali jak ważnym jest angażowanie młodych ludzi w życie społeczne i w tego rodzaju inicjatywy, jest to bowiem inwestycja w naszą wspólną przyszłość. Z nadzieją życzyli, aby inicjatywa stała się tradycją Gminy Glinojeck.

Patroni i sponsorzy konkursu ulokowali w sali swoje stoiska – punkty informacyjne, na których znaleźć można było ciekawe broszury i gadżety, a także dowiedzieć się więcej na temat ich funkcjonowania. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem uczestników konkursu.
Podziwiać mogliśmy także wyroby regionalne przygotowane, m. in. przez Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Ciechanowie,  Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie, Gminny Ośrodek Kultury Kuczbork-Osada.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 47 uczestników z placówek oświatowych z terenu północnego Mazowsza, ale ostatecznie do konkursu przystąpiły 42 osoby. Kiedy konkursowicze zmagali się z testem w salach udostępnionych przez Liceum Ogólnokształcące im. Władysława St. Reymonta w Glinojecku, zgromadzonym gościom czas umilała część artystyczna przygotowana przez uczniów Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku.

Ciekawym punktem programu był także wykład Pełnomocnika Burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w Glinojecku Leszka Wróblewskiego, dotyczący budowania relacji miedzy rodzicami i ich dziećmi, wkraczającymi w trudny okres dojrzewania.

Nad prawidłowym przebiegiem testu czuwali wytypowani przez organizatorów członkowie przybyłych instytucji. Poziom wiedzy okazał się bardzo wysoki, bowiem tuż przed ogłoszeniem wyników musiały odbyć się rundy dogrywkowe, które ostatecznie wyłoniły finałową dziesiątkę. Każdy uczestnik otrzymał dyplom z podziękowaniem za udział i drobne upominki.  Dziesięciu najlepszych zostało wyróżnionych nagrodami.

Miejsca na podium zajęli:
1. Kruszewski Kamil – Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym
2. Słomczyński Wojciech – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
3. Wóltański Mariusz - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie

Tuż po wręczeniu nagród Kol. Łukasz Kapczyński Prezesa ZG w Glinojecku podzielił się z nami odczuciami: Jest nam niezmiernie miło, że jako Członkowie Koła PSL Glinojeck mogliśmy aktywnie wesprzeć organizację tego przedsięwzięcia.

Wiedza o WPR oraz działania proekologiczne są bardzo istotne z punktu widzenia dbałości o środowisko naturalne, dlatego rozpowszechnianie informacji o nich powinno odbywać się w procesie edukacji jak najwcześniej. Dzięki takim inicjatywom dajemy młodym ludziom możliwość wykazania się oraz zaangażowania ich w poważne kwestie dotyczące nas wszystkich. W dużej mierze to od dostępnych środków finansowych zależą wszelkie przedsięwzięcia, ale cóż po tych środkach, jeśli nie będzie komu nimi zarządzać, wdrażać, wykorzystywać.

Powinniśmy być dumni, że rosną kolejne pokolenia Ludzi świadomych i ambitnych, którzy chcą brać życie w swoje ręce. Już teraz mogę zapewnić, że PSL będzie wspierał tego typu inicjatywy. Organizatorom przekazuję ogromne gratulacje za przeprowadzenie konkursu z takim rozmachem.

Gratuluję także wszystkim uczestnikom, ponieważ wykazali się ogromną wiedzą.Jak poinformowała Małgorzata Iwańska, przygotowania do kolejnej edycji już trwają. Zatem w przyszłym roku pozostaje nam liczyć na jeszcze większą frekwencję i zainteresowanie. Może liczba chętnych sięgnie magicznej „setki”. Z tego miejsca jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom i nie pozostaje nam nic innego jak zaprosić do Glinojecka za rok !

Opracowali:
Nina Matuszewska, Konrad Prusak

Patronat
Marszałka Województwa Mazowieckiego,
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
Starosty Powiatu Ciechanowskiego
Posła do Parlamentu Europejskiego – Jarosława Kalinowskiego

Partnerzy
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego,
Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku,
Regionalna  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim
Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta w Glinojecku,
Mazowiecka Izba Rolnicza
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku,
Regionalny Ośrodek EFS w Ciechanowie
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Ciechanowie
Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy w Ciechanowie
Polskie Stronnictwo Ludowe Koło w Glinojecku

administrator serwisu

stat4u