Członkowie PSL w Ciechanowie, władze gminy Grudusk i rodzina Czaplickich poprzez coroczne spotkania przy grobie Św. pamięci Mariana Czaplickiego upamiętniają jego działalność  przekazując kolejnym pokoleniom karty z historii jego życia.

W tym roku spotkanie, które odbyło się 15 lutego,  miało szczególny charakter. Po złożeniu kwiatów na rodzinnym grobie Czaplickich przez członków PSL, władze Gminy Grudusk i rodzinę, odbyła się msza św. w kościele w Grudusku. Mszę celebrował obecny proboszcz parafii ks. Tadeusz Hołowiec i emerytowany proboszcz parafii ks. Mieczysław Leśnikowski. Po przywitaniu przez księdza przybyłych gości, Starosta Sławomir Morawski przybliżył postać i zasługi Mariana Czaplickiego  dla środowiska lokalnego i PSL-u. Uroczystościom towarzyszył  poczet sztandarowy PSL z Ciechanowa.

Swoją obecnością zaszczycili uroczystość: Radna Sejmiku Mazowieckiego - Pani Wiesława Krawczyk; Grzegorz Wróblewski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Starosta Powiatu Ciechanowskiego Sławomir Morawski; Starosta Powiatu Mławskiego Włodzimierz Wojnarowski, Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński; Wójt Gminy  Gołymin Andrzej Chrzanowski; Elżbieta Szymanik, Elżbieta Latko, Elżbieta Brzezińska i inni.

Po Mszy świętej, wszyscy zebrani  przeszli do Grodziska w Grudusku na prezentację wydanej niedawno publikacji pt."Marian Czaplicki - działacz ludowy, patriota ziemi ciechanowskiej", której autorami są: Krzysztof Sobczak, Jolanta Przybyłowska, Mirosław Klicki i Elżbieta Szymanik, która prowadziła całe spotkanie. Jolanta Przybyłowska wygłosiła krótką prezentację, mającą na celu pokazanie życiorysu M. Czaplickiego oraz bohaterskich czynów i okoliczności śmierci. Powiedziała też, że dzięki determinacji wielu ludzi pamięć trwa i trwać będzie tak długo, jak będzie istniała ludowa społeczność.

Zebrani w skupieniu wysłuchali  wspomnień Mirosława Klickiego, który ze wzruszeniem opowiadał  o swoim wujku Marianie. Na koniec Pani  Wiesława Krawczyk  podzieliła się swoimi przemyśleniami  i  wspomnieniami. Następnie Wójt Gminy Jacek Oględzki zaprosił zebranych na poczęstunek do Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku, gdzie przy stole rodzina i zebrani goście wspominali postać Mariana Czaplickiego, co pokazuje, że pomimo śmierci jest nadal obecny wśród  żywych i stanowi przykład oddania się słusznej sprawie.

Opracowała : Jolanta Przybyłowskaadministrator serwisu

stat4u